ΥΠΑΙΘ: Στις 11 Ιουνίου η λήξη των μαθημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας σε Γυμνάσιο και Ειδικά Μαθήματα

Εγκύκλιος με θέμα: Λήξη μαθημάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας Γυμνασίων και Ε.Δ.Ε.Μ. για το σχολικό έτος 2020-21 εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο ως προς την ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό
έτος 2020-2021» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως ημερομηνία λήξης των μαθημάτων τόσο για την
Ενισχυτική Διδασκαλία των Γυμνασίων όσο και για την Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων
(Ε.Δ.Ε.Μ.) ορίζεται η 11η Ιουνίου 2021, ημέρα Παρασκευή
.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *