ΥΠΑΙΘ: Πρόσκληση εμπειροτεχνών ιδιωτών μουσικών (ΕΜ16) για υποβολή αίτησης ένταξης στον πίνακα υποψηφίων και δήλωσης Μουσικών Σχολείων

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στον πίνακα και δήλωσης Μουσικών Σχολείων
εμπειροτεχνών ιδιωτών μουσικών (ΕΜ16) για το σχολικό έτος 2021-2022, εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την πρόσκληση.

Οι αιτήσεις-δηλώσεις προτίμησης περιοχών υποβάλλονται από την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου έως και την Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2021.

Υποβολή Αίτησης-Δήλωσης
Τρόπος υποβολής

  1. Οι ενδιαφερόμενοι που διαθέτουν ήδη ηλεκτρονικό φάκελο στο ΟΠΣΥΔ θα υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση ένταξης στον πίνακα εμπειροτεχνών ιδιωτών μουσικών (ΕΜ16) και επιλογής των Μουσικών Σχολείων στα οποία επιθυμούν να προσληφθούν, για το σχολικό έτος 2021-2022. Η Αίτηση-Δήλωση υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (ΟΠΣΥΔ) του Υ.ΠΑΙ.Θ. (ιστοσελίδα:
    https://opsyd.sch.gr/), η οποία, μαζί με τα δηλωθέντα στοιχεία αυτής, επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75). Η ανακρίβεια των δηλουμένων σε αυτήν στοιχείων επισύρει τη διαγραφή του υποψηφίου από τους πίνακες ή την απόλυσή του, σε περίπτωση που προσληφθεί, και τις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις κυρώσεις.
  2. Όσοι υποβάλλουν αίτηση για πρώτη φορά (νέοι χρήστες) απαιτείται να δημιουργήσουν ηλεκτρονικό φάκελο, κατόπιν εγγραφής τους στο ΟΠΣΥΔ. Ειδικά για τους νέους χρήστες επισημαίνεται ότι στον ιστότοπο του ΟΠΣΥΔ (https://opsyd.sch.gr /) έχει αναρτηθεί Εγχειρίδιο Εγγραφής και Σύνδεσης Χρήστη, καθώς και Εγχειρίδιο μη μόνιμων εκπαιδευτικών ή μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ, στα οποία περιέχονται αναλυτικές οδηγίες για την εγγραφή και αυθεντικοποίηση του χρήστη, καθώς και για τη συμπλήρωση των πεδίων του ηλεκτρονικού φακέλου του εκπ/κού, αντίστοιχα. Σε κάθε περίπτωση, οι αιτούντες είναι υπεύθυνοι για την αποκλειστική και ορθή χρήση των κωδικών πρόσβασης ή των λοιπών στοιχείων ταυτοποίησής τους.
    Η υποβολή της Αίτησης-Δήλωσης από τους υποψηφίους είναι δυνατή μόνο κατόπιν εγγραφής τους στο
    ΟΠΣΥΔ.

Παράρτημα Ι: Μουσικές Ειδικεύσεις ΕΜ16
Ακορντεόν , Λύρα Μακεδονίας, Βιολί παραδοσιακό, Λύρα Πολίτικη, Γκάιντα Λύρα Ποντιακή, Ζουρνάς Μαντολίνο, Κανονάκι, Μπάσο Ηλεκτρικό, Κιθάρα Ηλεκτρική, Μπουζούκι Τρίχορδο, Κλαρίνο παραδοσιακό Νέι Καβάλι-Παραδοσιακοί Αυλοί Κρουστά Παραδοσιακά, Ούτι,, Λαούτο, Σαντούρι, Λύρα Δωδεκανήσου, Σαξόφωνο, Λύρα Κρητική, Ταμπουράς

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *