ΥΠΑΙΘ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη κενών θέσεων διδακτικού προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία. Από 10 έως 28/3 η υποβολή αιτήσεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη κενών θέσεων διδακτικού προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ.

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 10-3-2021 έως και 28-3-2021 και ώρα 23:59’

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την πρόσκληση.

Η πρόσκληση εκδόθηκε για τις παρακάτω θέσεις:

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
1) Μία (1) θέση ΠΕ60 Νηπιαγωγών στο Ε.Σ. Βρυξέλλες ΙΙΙ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
1) Μία (1) θέση ΠΕ70 Δασκάλων στο Ε.Σ. Λουξεμβούργο ΙΙ, με ειδίκευση στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση.
2) Δύο (2) θέσεις ΠΕ70 Δασκάλων στο Ε.Σ. του Μονάχου
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
1) Μία (1) θέση ΠΕ04.01 Φυσικών στο Ε.Σ. Λουξεμβούργο ΙΙ
2) Μια (1) θέση Εκπαιδευτικού Συμβούλου Δευτεροβάθμιου Κύκλου στο Ε.Σ. Φρανκφούρτης, με άριστη γνώση (επίπεδο Γ2) της Γερμανικής γλώσσας και τουλάχιστον πολύ καλή γνώση (επίπεδο Γ1) της Αγγλικής γλώσσας.
3) Δύο (2) θέσεις ΠΕ86 Πληροφορικής, με γλώσσα διδασκαλίας την αγγλική, όπως προσδιορίζεται στον Κανονισμό για τα Ευρωπαϊκά Σχολεία (Ref: 2019-01-D-35-en-2) στα Ε.Σ. Φρανκφούρτης και Βρυξέλλες ΙV

Η θητεία απόσπασης είναι 9ετής, με την επιφύλαξη των άρθρων 28 έως και 35 του Κανονισμού για τα μέλη του αποσπασμένου προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία, ως ισχύουν

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *