ΥΠΑΙΘ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών στα ελληνόφωνα τμήματα και στις θέσεις διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης για το σχολικό έτος 2023- 2024

Ανακοίνωση–Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών στα ελληνόφωνα τμήματα και στις θέσεις διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης για το σχολικό έτος 2023- 2024 εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ.

Πατήστε  ΕΔΩ  για να ανοίξτε την πρόσκληση.

Η πρόσκληση αφορά εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ60 Νηπιαγωγών, ΠΕ70 Δασκάλων, ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, ΠΕ02 Φιλολόγων, ΠΕ03 Μαθηματικών, ΠΕ04 Φυσικών, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών, ΠΕ79.01 Μουσικών και ΠΕ86 Πληροφορικής, που επιθυμούν να αποσπαστούν στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης (Σ.Ε.Π.) για το σχολικό έτος 2023-2024 για την κάλυψη των θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού των ελληνόφωνων τμημάτων, καθώς και των θέσεων για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα, σύμφωνα με τα αριθ. 482/5-4-2023 και 664/30-5-2023 έγγραφα της Διευθύντριας του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Κρήτης, ως ακολούθως:

Ι. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

 1. Δύο (2) θέσεις κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών, για το ελληνόφωνο τμήμα.
 1. Έξι (6) θέσεις κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων, για το ελληνόφωνο τμήμα.
 2. Μια (1) θέση κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, με άριστη γνώση Αγγλικής για διδασκαλία και
  στα δύο γλωσσικά τμήματα (ελληνόφωνο και αγγλόφωνο).
 3. Μια (1) θέση κλάδου ΠΕ08 Καλλιτεχνικών, με άριστη γνώση Αγγλικής για διδασκαλία και
  στα δύο γλωσσικά τμήματα (ελληνόφωνο και αγγλόφωνο).
 4. Μια (1) θέση κλάδου ΠΕ79.01 Μουσικών, με άριστη γνώση Αγγλικής για διδασκαλία και στα
  δύο γλωσσικά τμήματα (ελληνόφωνο και αγγλόφωνο).

ΙΙ. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

 1. Τρεις (3) θέσεις κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων, για το ελληνόφωνο και το αγγλόφωνο τμήμα για
  τη διδασκαλία φιλολογικών μαθημάτων, Ηθικής, διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως
  L3/4.
 2. Μια (1) θέση κλάδου ΠΕ86 Πληροφορικής, για το ελληνόφωνο και το αγγλόφωνο τμήμα, με
  άριστη γνώση της Αγγλικής για διδασκαλία και στα δύο γλωσσικά τμήματα.
 3. Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ03 Μαθηματικών, για το ελληνόφωνο τμήμα.
 4. Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ04 Φυσικών, για το ελληνόφωνο τμήμα.
 5. Μια (1) θέση κλάδου ΠΕ08 Καλλιτεχνικών, με άριστη γνώση Αγγλικής για διδασκαλία και
  στα δύο γλωσσικά τμήματα.
 6. Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ11 Γυμναστών, για το ελληνόφωνο και το αγγλόφωνο τμήμα, με
  άριστη γνώση της Αγγλικής για διδασκαλία και στα δύο γλωσσικά τμήματα.
 7. Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ03 Μαθηματικών, για το ελληνόφωνο και το αγγλόφωνο τμήμα, με
  άριστη γνώση της Αγγλικής, για διδασκαλία και στα δύο γλωσσικά τμήματα.

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 16-6-2023 έως και 23-6-2023 και ώρα
15:00.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *