ΥΠΑΙΘ: Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων απόσπασης για τη στελέχωση του ΥΠΑΙΘ για το σχ. έτος 2020/21. Από 19 έως 25/11 η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

Με απόφαση της Υπουργού Παιδείας κ. Ν. Κεραμέως εκδόθηκε πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων απόσπασης για τη στελέχωση του ΥΠΑΙΘ για το σχ. έτος 2020/21.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την πρόσκληση.

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν καλούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη από αναλυτικό
βιογραφικό σημείωμα, μέσω της Διεύθυνσης εκπαίδευσης της οργανικής τους θέσης από 19-11-2020 μέχρι και 25-11-2020

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *