ΥΠΑΙΘ: Πρόγραμμα υποτροφιών από την κυβέρνηση της Ν. Κορέας. Έως 16/5 η υποβολή των αιτήσεων

Το πρόγραμμα υποτροφιών DUO-Korea 2023 είναι ανοιχτό για ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από 4ης Απριλίου έως 16ης Μαΐου 2023 (τοπική ώρα Κορέας).
Το Πρόγραμμα DUO-Korea 2023 χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας της Κορέας με σκοπό να ενισχύσει τις ανταλλαγές φοιτητών σε μια ισορροπημένη και μόνιμη βάση, ειδικότερα μεταξύ υπηκόων της Κορέας και ευρωπαϊκών χωρών μελών του Οργανισμού “Asia-Europe Meeting” (ASEM).
Περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις σχετικά με το εν λόγω Πρόγραμμα μπορεί να βρει κανείς στα τρία συνημμένα έγγραφα :

1. DUO- Korea 2023 Application Form,

2. DUO-Korea 2023 General Description,

3. DUO- Korea FAQ (English).

Επίσης μέσω της ιστοσελίδας www.asemduo.org .

Πατήστε εδώ για να δείτε το σχετικό έγγραφο του ΥΠΑΙΘ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *