ΥΠΑΙΘ: Πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων του Γενικού Λυκείου

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Υπουργική Απόφαση με θέμα: Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Γενικού Λυκείου.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *