ΥΠΑΙΘ: Προκηρύξει; επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό για σπουδές Δευτέρου και Τρίτου Κύκλου στο εξωτερικό ακαδ. έτών 2020-2021 και 20121-2022 από τα έσοδα του κληροδοτήματος ΠΑΝ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ, που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *