ΥΠΑΙΘ: Προκήρυξη επιλογής 5 υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, από τα έσοδα του κληροδοτήματος Παν. Τριανταφυλλίδη

Προκήρυξη για τη χορήγηση με επιλογή πέντε (05) υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος Παν. Τριανταφυλλίδη για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) σε ημεδαπά Πανεπιστήμια, προτιμώμενων των πτυχιούχων Γεωργικών και Κτηνιατρικών Σχολών εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την προκήρυξη

Προϋποθέσεις χορήγησης της υποτροφίας:

 1. Πτυχίο ημεδαπού Α.Ε.Ι. πανεπιστημιακού τομέα.
 2. Καταγωγή από την Πελοπόννησο.
 3. Ηλικία έως 36 ετών.
 4. Εγγραφή σε εγκεκριμένο πρόγραμμα Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου
  (διδακτορικές) σπουδών σε ημεδαπό Πανεπιστήμιο.
  Κριτήριο για τη χορήγηση της υποτροφίας είναι ο βαθμός Πτυχίου του Πρώτου Κύκλου Σπουδών.
  Η καταβολή της υποτροφίας για μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές προσμετράται από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 ή την έναρξη των σπουδών μέσα στο ακαδ. έτος 2020-2021 (κυρίως στην περίπτωση της εκπόνησης διδακτορικής διατριβής) και διαρκεί μέχρι ένα (1) έτος ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών. Η μηνιαία χορηγία ανέρχεται στα τριακόσια πενήντα (350,00) ευρώ.
  Προϋπόθεση για την καταβολή της υποτροφίας είναι η επάρκεια των εσόδων του κληροδοτήματος και η
  διαπίστωση της καλής προόδου των μεταπτυχιακών ή διδακτορικών σπουδών του υποτρόφου.
  Δεν δύνανται να συμμετέχουν στην ανωτέρω διαδικασία επιλογής όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν λάβει ή λαμβάνουν για το ακαδ. έτος 2020-2021 και προηγούμενα υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές για τον ίδιο κύκλο σπουδών, για τον οποίο αιτούνται την χορηγία, από το κληροδότημα Παν. Τριανταφυλλίδη ή από άλλο κληροδότημα.
  ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
  Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση για την κοινωφελή περιουσία από την οποία επιθυμούν να λάβουν υποτροφία, από τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023 έως και τη Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2023 στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας (Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.) με τους κωδικούς που έχουν ως πιστοποιημένοι χρήστες του Taxisnet.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *