ΥΠΑΙΘ: Προκηρύξεις επιλογής υποτρόφων με καταγωγή από την Πελοπόννησο χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 από τα έσοδα του κληροδοτήματος Παν. Τριανταφυλλίδη

Προκηρύξεις επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου
(μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2019-2020
από τα έσοδα του κληροδοτήματος Παν. Τριανταφυλλίδη που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την 1η πρόσκληση.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την 2η πρόσκληση

Προϋποθέσεις χορήγησης της υποτροφίας:

 1. Πτυχίο ημεδαπού Α.Ε.Ι. πανεπιστημιακού τομέα.
 2. Καταγωγή από την Πελοπόννησο.
 3. Ηλικία έως 36 ετών.
 4. Εγγραφή σε εγκεκριμένο πρόγραμμα Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) σπουδών σε ημεδαπό Πανεπιστήμιο.
  Κριτήριο για τη χορήγηση της υποτροφίας είναι ο βαθμός Πτυχίου του Πρώτου Κύκλου Σπουδών.
  Η καταβολή της υποτροφίας για μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές προσμετράται από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 ή την έναρξη των σπουδών μέσα στο ακαδ. έτος 2019-2020 (κυρίως στην περίπτωση της εκπόνησης διδακτορικής διατριβής) και διαρκεί μέχρι ένα (1) έτος ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών. Η μηνιαία χορηγία ανέρχεται στα τριακόσια πενήντα (350,00) ευρώ.
  Προϋπόθεση για την καταβολή της υποτροφίας είναι η επάρκεια των εσόδων του κληροδοτήματος και η διαπίστωση της καλής προόδου των μεταπτυχιακών ή διδακτορικών σπουδών του υποτρόφου.
  Δεν δύνανται να συμμετέχουν στην ανωτέρω διαδικασία επιλογής όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν λάβει ή λαμβάνουν για το ακαδ. έτος 2019-2020 και προηγούμενα υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές για τον
  ίδιο κύκλο σπουδών, για τον οποίο αιτούνται την χορηγία, από το κληροδότημα Παν. Τριανταφυλλίδη ή από άλλο κληροδότημα.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση για την κοινωφελή περιουσία από την οποία επιθυμούν να λάβουν υποτροφία, από την Δευτέρα 6-Σεπτεμβρίου 2021 έως και την Δευτέρα 15 Νοεμβρίου.2021, στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας (Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.) με τους κωδικούς που έχουν ως πιστοποιημένοι χρήστες του Taxisnet.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *