ΥΠΑΙΘ: Προκήρυξη για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή αίτησης για 45 θέσεις, στο πλαίσιο των Διμερών Προγραμμάτων Μορφωτικών Ανταλλαγών μεταξύ Ελλάδος και χωρών της αλλοδαπής έτους 2023. Από 10/3 έως 21/4 η υποβολή των αιτήσεων

Πρoκήρυξη για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή αίτησης στο πλαίσιο των Διμερών Προγραμμάτων Μορφωτικών Ανταλλαγών μεταξύ Ελλάδος και χωρών της αλλοδαπής έτους 2023, εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την προκήρυξη.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

  1. Το μόνιμο Ερευνητικό Προσωπικό της Ακαδημίας Αθηνών.
  2. Το μόνιμο Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό ( Δ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι.
  3. To μόνιμο Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι.
  4. Τo μόνιμο Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό ( Ε.ΔΙ.Π.) των Α.Ε.Ι.
  5. Το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι.
  6. Υποψήφιοι Διδάκτορες

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023 μέχρι και την
Παρασκευή 21 Απριλίου 2023

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *