ΥΠΑΙΘ: Προγράμματα σπουδών των μαθημάτων Λογοτεχνία και Νεοελληνική γλώσσα Γυμνασίου

Δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τα Προγράμματα σπουδών των μαθημάτων Λογοτεχνία και Νεοελληνική γλώσσα Γυμνασίου.

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Λογοτεχνίας των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Γυμνασίου.

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Γυμνασίου.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *