ΥΠΑΙΘ: Προγράμματα σπουδών του μαθήματος Θρησκευτικά ΓΕΛ

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως Υπουργική Απόφαση με τα Προγράμματα Σπουδών του μαθήματος Θρησκευτικά Α’, Β΄, και Γ΄ τάξης ΓΕΛ.

Προγράμματα σπουδών του μαθήματος Θρησκευτικά Α΄, Β΄ και Γ΄ ΓΕΛ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *