ΥΠΑΙΘ: Προγράμματα σπουδών στα μαθήματα Ιστορία, Βιολογία, Φιλοσοφία, Ξένες Γλώσσες, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Γενικού Λυκείου

Δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Υπουργικές αποφάσεις που ορίζουν τα προγράμματα σπουδών στα μαθήματα Ιστορία, Βιολογία, Φιλοσοφία, Ξένες Γλώσσες, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Γενικού Λυκείου.

Πρόγραμμα σπουδών στο μάθημα Ιστορία 2023 ΦΕΚ

Πρόγραμμα σπουδών στο μάθημα Βιολογία 2023 ΦΕΚ

Πρόγραμμα σπουδών στο μάθημα Φιλοσοφία 2023 ΦΕΚ

Πρόγραμμα σπουδών στο μάθημα Ξένες Γλώσσες 2023 ΦΕΚ

Πρόγραμμα σπουδών στο μάθημα Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή 2023 ΦΕΚ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *