ΥΠΑΙΘ: Προγράμματα σπουδών στα μαθήματα, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Γ΄ Γυμνασίου, Ιστορία, Μαθηματικά, και Φυσική Αγωγή Γυμνασίου

Δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Υπουργικές Αποφάσεις που ορίζουν τα προγράμματα σπουδών στα μαθήματα Ιστορία, Μαθηματικά, Φυσική Αγωγή και Κοινωνική και Πολιτική :Αγωγή Γ΄ Γυμνασίου.

Πρόγραμμα σπουδών στο μάθημα Ιστορία Γυμνασίου

Πρόγραμμα σπουδών στο μάθημα Μαθηματικά Γυμνασίου

Πρόγραμμα σπουδών στο μάθημα Φυσική Αγωγή Γυμνασίου

Πρόγραμμα σπουδών στο μάθημα Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Γ΄ Γυμνασίου

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *