ΥΠΑΙΘ: Πιστοποίηση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού για πολίτες τρίτων χωρών, προκειμένου να υπαχθούν στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος

ΚΥΑ με θέμα: Πιστοποίηση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού για πολίτες τρίτων χωρών, προκειμένου να υπαχθούν στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος υπέγραψαν οι Υπουργοί Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Μετανάστευσης και Ασύλου.
Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση.

Ορισμός – Σκοπός

  1. Ως διαδικασία πιστοποίησης της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού για πολίτες τρίτων χωρών προκειμένου να υπαχθούν στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 90 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80), καθώς και στο άρθρο 107 του ίδιου νόμου, ορίζεται το σύνολο των διαδικασιών που αποσκοπούν αφενός στην αξιολόγηση της γνώσης τους στην ελληνική γλώσσα και στα στοιχεία της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού και αφετέρου στην παροχή σε αυτούς/-ές ειδικού πιστοποιητικού επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού.
  2. Η διαδικασία αξιολόγησης στο επίπεδο της γνώσης της ελληνικής γλώσσας αντιστοιχεί και καλύπτει τις προδιαγραφές του επιπέδου Α2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου για την Εκμάθηση, τη Διδασκαλία και την Αξιολόγηση των Γλωσσών

    Προϋποθέσεις Συμμετοχής – Διαδικασία Πιστοποίησης

Οι νόμιμα διαμένοντες/-ουσες πολίτες τρίτων χωρών (ν. 4251/2014, Α΄ 80), οι δικαιούχοι και αιτούντες/- ούσες διεθνή προστασία (ν. 4636/2019, Α’ 169) που ενδιαφέρονται να υποβληθούν σε εξετάσεις ελληνομάθειας, προκειμένου να έχουν δυνατότητα συμμετοχής στη διαδικασία πιστοποίησης για την υπαγωγή στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος, πρέπει να έχουν ηλικία τουλάχιστον 16 έτη.

Η πιστοποίηση χορηγείται μετά από επιτυχή δοκιμασία στις ειδικές γραπτές και προφορικές εξετάσεις,

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *