ΥΠΑΙΘ: Παρατάσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες του εξωτερικού

Αποφάσεις για την παράταση των αποσπάσεων εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες του εξωτερικού υπέγραψε η Υπουργός Παιδείας κ. Ν. Κεραμέως.

  1. Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικών πέραν της εξαετίας στις σχολικές μονάδες του
    εξωτερικού για το σχολικό έτος 2020-2021, λόγω υπηρεσιακών αναγκών, χωρίς
    επιμίσθιο
  2. Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικών πέραν της εξαετίας στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού για το σχολικό έτος 2020-2021, λόγω υπηρεσιακών αναγκών, χωρίς επιμίσθιο
  3. Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικών πέραν της εξαετίας στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού για το σχολικό έτος 2020-2021, λόγω υπηρεσιακών αναγκών, χωρίς επιμίσθιο

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *