ΥΠΑΙΘ: Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό για το σχολικό έτος 2021-2022 και το ημερολογιακό σχολικό έτος 2022 του Νοτίου Ημισφαιρίου. Από 24-2-2021 μέχρι 8-3-2021 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Απόφαση με θέμα: Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό για το σχολικό έτος 2021 2022 και το ημερολογιακό σχολικό έτος 2022 του Νοτίου Ημισφαιρίου εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση.

Οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν την αίτηση παράτασης απόσπασης ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη https://dipode-aitisi.sch.gr, συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν.
Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα ανωτέρω αναφερόμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά τα οποία και μεταφορτώνουν/«ανεβάζουν» (upload), πριν την «Οριστική Καταχώριση» της αίτησης, στο περιβάλλον της διαδικτυακής πύλης. Οδηγίες τόσο για την ανάρτηση των δικαιολογητικών όσο και για λοιπά θέματα της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης παράτασης απόσπασης περιγράφονται στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση (https://dipodeaitisi.sch.gr ).
Με την οριστικοποίησή της, η αίτηση λαμβάνει αυτόματα αριθμό πρωτοκόλλου και μπορεί και να εκτυπωθεί.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται: από 24-2-2021 μέχρι 8-3-2021 και ώρα 23.59

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *