ΥΠΑΙΘ: Παράταση αποσπάσεων εκπαιδευτικών στο εξωτερικό

Αποφάσεις για την παράταση αποσπάσεων εκπαιδευτικώΝ στο εξωτερικό εκδόθηκαν από το ΥΠΑΙΘ.

Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού για δύο (2)
σχολικά έτη (2021-2022 και 2022-2023, και 2022 και 2023 Νοτίου Ημισφαιρίου) το πρώτο
με επιμίσθιο και το δεύτερο χωρίς επιμίσθιο για συμπλήρωση πενταετίας

Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικού στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού για ένα (1)
σχολικό έτος (2021-2022) χωρίς επιμίσθιο, για συμπλήρωση πενταετίας

Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού για ένα (1)
σχολικό έτος (2021-2022 και 2022 Νοτίου Ημισφαιρίου) χωρίς επιμίσθιο για συμπλήρωση
εξαετίας

Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού λόγω
συνυπηρέτησης για ένα (1) σχολικό έτος (2021-2022), χωρίς επιμίσθιο

Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού για το
σχολικό έτος 2021-2022 και για το ημερολογιακό σχολικό έτος 2022 του Νοτίου
Ημισφαιρίου, λόγω γάμου χωρίς επιμίσθιο

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *