ΥΠΑΙΘ: Πίνακες υποψηφίων για Ευρωπαϊκά σχολεία

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ οι πίνακες υποψηφίων Φιλολόγων και Φυσικών για απόσπαση στα Ευρωπαϊκά σχολεία

Α) του αριθ. 79323 /Η2/28-6-2022  «Αλφαβητικός Πίνακας κατάταξης εκπαιδευτικών με σκοπό την κάλυψη με απόσπαση θέσης κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων  στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙΙΙ, μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων  (Αρ. Προκήρυξης 32097/Η2/22-3-2022)»

Β) του αριθ. 79331 /Η2 /28-6-2022 «Προσωρινός  αξιολογικός  πίνακας και πίνακας απορριφθέντων υποψηφίων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ04.01 Φυσικών για το Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙΙΙ (Αρ. Προκήρυξης 32097/Η2/22-3-2022)».

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *