ΥΠΑΙΘ: Πίνακας επιλογής υποψηφίων εκπαιδευτικών για την κάλυψη με απόσπαση θέσεων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ06 Αγγλικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα Ευρωπαϊκά σχολεία Βρυξέλλες ΙΙΙ και Λουξεμβούργο Ι

Κυρώθηκε από την Υπουργό Παιδείας ο Πίνακας επιλογής υποψηφίων εκπαιδευτικών για την κάλυψη με απόσπαση θέσεων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ06 Αγγλικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα Ευρωπαϊκά σχολεία Βρυξέλλες ΙΙΙ και Λουξεμβούργο Ι

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση με τον τελικό Πίνακα

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *