ΥΠΑΙΘ: Ορισμός αναπληρωτών των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης

Απόφαση για τον ορισμό αναπληρωτών των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *