ΥΠΑΙΘ: Οι τελικοί πίνακες επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης. Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης προτίμησης

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας οι τελικοί πίνακες επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευση καθώς και η πρόσκληση για υποβολή δήλωσης προτίμησης.

Η Πρόσκληση ΕΔΩ

Πίνακες Επικουρικοί Διευθυντές Εκπαίδευσης 

Πίνακες τελικοί Διευθυντές Εκπαίδευσης 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *