ΥΠΑΙΘ: Οι αιρετοί ΚΥΣΠΕ και ΚΥΣΔΕ

Απόφαση για τον διορισμό των τακτικών και αναπληρωτών αιρετών μελών των ΚΥΣΠΕ και ΚΥΣΔΕ εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση

Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΚΥΣΠΕ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΙΡΕΤΑ ΜΕΛΗ


1. Φασφαλής Νικόλαος του Γεωργίου, εκπαιδευτικό Π.Ε. της Διεύθυνσης Π.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης.

2. Αντωνιάδης Αναστάσιος του Δημητρίου, εκπαιδευτικό Π.Ε. της Διεύθυνσης Π.Ε. Φλώρινας.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΙΡΕΤΑ ΜΕΛΗ

1. Ρουμπής Παναγιώτης του Αθανασίου της Δ/νσης Π.Ε. Α΄Αθήνας

2. Ντούμος Δημήτριος του Ιωάννου της Δ/νσης Π.Ε. Ξάνθης

Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ( Κ.Υ.Σ.Δ.Ε. )

ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΙΡΕΤΑ ΜΕΛΗ

1. Πεππές Δημήτριος του Αθανασίου της Δ/νσης Δ.Ε Α’ Αθήνας

2. Κορδής Νεκτάριος του Ιωάννη της Δ/νσης Δ.Ε. Γ’ Αθήνας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΙΡΕΤΑ ΜΕΛΗ

1. Ρίζος Στυλιανός του Δημητρίου της Δ/νσης Δ.Ε. Σερρών

2. Κατσωνοπουλος Θεόδωρος του Αριστομένη της Δ/νσης Δ.Ε. Γ’ Αθήνας


Η θητεία των ως άνω τακτικών και αναπληρωματικών μελών λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2024

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *