ΥΠΑΙΘ: Οδηγίες διδασκαλίας για τα μαθήματα Θρησκευτικά, Φυσική Αγωγή, Πολιτική Παιδεία, Οικονομία, Φιλοσοφία, Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, Ξένη Γλώσσα, Λατινικά, Ιστορία, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Αρχαία Ελληνικά, Άλγεβρα, Γεωμετρία, Μαθηματικά Γενικής Παιδείας, Μαθηματικά Προσανατολισμού, Φυσική, Βιολογία, Χημεία, Εφαρμογές Πληροφορικής, Εισαγωγή στη επιστήμη των Η/Υ και Πληροφορική προσανατολισμου

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *