ΥΠΑΙΘ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηματικών στο Γυμνάσιο και στις Α΄ και Β΄ τάξεις Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019 – 2020

Εκδόθηκαν από το ΥΠΑΙΘ οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηματικών στο Γυμνάσιο και στις Α΄ και Β΄ τάξεις Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019 – 2020

Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηματικών στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2019-2020.

Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηματικών στις Α΄ και Β΄ τάξεις Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019 – 2020.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *