ΥΠΑΙΘ: Οδηγίες για την οργάνωση της Ενισχυτικής διδασκαλίας των Ειδικών Μαθημάτων

Εγκύκλιο με θέμα: Οδηγίες για την οργάνωση της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων
(Ε.Δ.Ε.Μ.) για το σχολικό έτος 2021-2022
, εξέδωσε το ΥΠΑΙΘ.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την αίτηση-δήλωση συμμετοχής

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *