ΥΠΑΙΘ: Μετατάξεις εκπαιδευτικών. Από 10 έως 17/5 η υποβολή αιτήσεων

Απόφαση με θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, Δ/θμιας Εκκλησιαστικής Εκπ/σης και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού σχολικού έτους 2021-2022, εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση

Σύμφωνα με την απόφαση . . .

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των μετατάξεων κατά το σχολικό έτος 2021-2022, κ α λ ε ί τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, Β/θμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, καθώς και τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) να υποβάλουν αιτήσεις μετάταξης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις ακόλουθες κατηγορίες μετατάξεων:

 1. Από την Α/θμια Εκπαίδευση σε άλλους κλάδους:
  α. της Α/θμιας Εκπαίδευσης,
  β. της Β/θμιας Εκπαίδευσης,
  γ. των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ).
 2. Από τη Β/θμια Εκπαίδευση σε άλλους κλάδους:
  α. της Β/θμιας Εκπαίδευσης,
  β. της Α/θμιας Εκπαίδευσης,
  γ. των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού (ΕΒΠ) Προσωπικού.
 3. Από τη Δευτεροβάθμια Εκκλησιαστική Εκπαίδευση σε κλάδους:
  α. της Β/θμιας Εκπαίδευσης,
  β. της Α/θμιας Εκπαίδευσης.
  γ. των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού (ΕΕΠ)
 4. Από θέσεις μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού
  Προσωπικού (ΕΒΠ) σε άλλους κλάδους:
  α. μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ)
  β. της Α/θμιας Εκπαίδευσης,
  γ. της Β/θμιας Εκπαίδευσης

Η υποβολή των αιτήσεων μετάταξης πραγματοποιείται από 10-05-2021 έως και 17-05-2021

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *