ΥΠΑΙΘ: Μεταθέσεις και τροποποιήσεις μεταθέσεων εκπαιδευτικών Ββάμθιας Εκπαίδευσης στην Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση. Αμοιβαίες μεταθέσεις

Απόφαση με θέμα: Μεταθέσεις και τροποποίηση μεταθέσεων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και σε Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής & Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) έτους 2023, εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση.

Απόφαση με θέμα: Αμοιβαίες Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2023, εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *