ΥΠΑΙΘ: Μέντορες – Ενδοσχολικοί συντονιστές – Εκπαιδευτικοί όμιλοι. Επιμορφωτικό υλικό

Επιμορφωτικό υλικό που προβλήθηκε κατά τις ημερίδες που πραγματοποιήθηκαν στις 18 και 22 Νοεμβρίου 2022 από το ΥΠΑΙΘ

Ο θεσμός του Μέντορα (Mentoring)

Ο θεσμός και ο ρόλος του Μέντορα (Αρχείο παρουσίασης .pptx)

Παρουσίαση νέων θεσμών (Μέντορες, Ενδοσχολικοί Συντονιστές, Εκπαιδευτικοί Όμιλοι)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *