ΥΠΑΙΘ: Κύρωση των τελικών πινάκων αξιολόγησης υποψηφίων εκπαιδευτικών προς απόσπαση στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού σχολικού έτους 2023-2024 και 2024 για το Νότιο Ημισφαίριο. Αλφαβητικοί Πίνακες Α) κατάταξης εκπαιδευτικών με σκοπό την κάλυψη με απόσπαση θέσης κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες Ι-Berkendael, και Β) Αποκλειομένων και θέσης κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Λουξεμβούργο ΙΙ, και Β) Αποκλειομένων

Αναρτήθηκε ο τελικός πίνακας αξιολόγησης υποψηφίων εκπαιδευτικών για απόσπαση στις σχολικές μονάδες στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2023-2024 και από το ημερολογιακό έτος 2024 Νοτίου Ημισφαιρίου, που κυρώθηκε με την αριθμ. 65098/Η2/09-6-2023 (ΑΔΑ: 91ΡΚ46ΜΤΛΗ-ΑΔΦ) Υπουργική Απόφαση.

Η Υπουργική Απόφαση και οι πίνακες ΕΔΩ

1. Πίνακας κατάταξης εκπαιδευτικών με σκοπό την κάλυψη με απόσπαση θέσης κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων στο  Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες Ι-Berkendael εδώ 

2. Πίνακας αποκλεισμένων εδώ

1. Πίνακας κατάταξης εκπαιδευτικών με σκοπό την κάλυψη με απόσπαση θέσης κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών στο Ευρωπαικό Σχολείο Λουξεμβούργο ΙΙ Εδώ 

2. Πίνακας αποκλειομένων Εδώ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *