ΥΠΑΙΘ: Κύρωση αξιολογικών πινάκων υποψηφίων εκπαιδευτικών για τις θέσεις Δασκάλων και Νηπιαγωγών στα Ευρωπαϊκά Σχολεία Μονάχου, Λουξεμβούργου II και Βρυξελλών III

Α)  Κύρωση αξιολογικού πίνακα υποψηφίων  εκπαιδευτικών για τις θέσεις κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Μονάχου

Β)  Κύρωση αξιολογικού πίνακα υποψηφίων εκπαιδευτικών για τη θέση κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Λουξεμβούργο ΙΙ

Γ) Κύρωση αξιολογικού πίνακα εκπαιδευτικών υποψηφίων για τη θέση κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙΙΙ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *