ΥΠΑΙΘ: Καθορισμός των ΕΠΑΛ στα οποία ασκούν καθήκοντα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) κλάδου ΠΕ 23 Ψυχολόγων για το σχολικό έτος 2020-21

Απόφαση με θέμα: Καθορισμός σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στις οποίες ασκούν καθήκοντα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) κλάδου ΠΕ 23 Ψυχολόγων για το σχολικό έτος 2020-21 στο πλαίσιο της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ-Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑ.Λ. εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση

Όπως προβλέπεται στην απόφαση θα τοποθετηθούν συνολικά 222 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ 23 Ψυχολόγων για το σχολικό έτος 2020-21

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *