ΥΠΑΙΘ: Καθορισμός των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων, εξεταστέα ύλη, τρόπος αξιολόγησης

Υπουργική απόφαση με θέμα: «Καθορισμός των «Γραπτώς Εξεταζόμενων» μαθημάτων στις προαγωγικές εξετάσεις της Γ’ τάξης των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, της εξεταστέας ύλης και του τρόπου αξιολόγησης αυτών κατά το σχολικό έτος 2022-23, βάσει του άρθρου 9 του ν.4692/2020 (Α΄ 111) » δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το ΦΕΚ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *