ΥΠΑΙΘ: Η εγκύκλιος για έγκριση παράλληλης στήριξης, Ειδικό Βοηθητικό προσωπικό και Σχολικό Νοσηλευτή 2023/24. Προθεσμίες, έντυπα αιτήσεων, δικαιολογητικά

Εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ εγκύκλιος με θέμα: Εγκύκλιος προϋποθέσεων και διαδικασιών: α) για την έγκριση παράλληλης στήριξης συνεκπαίδευσης από εκπαιδευτικό, β) για την έγκριση στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και γ) για την έγκριση στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή, μαθητών/τριών για το διδακτικό έτος 2023-2024.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο.

Τα αιτήματα για έγκριση παράλληλης στήριξης, Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού καθώς και Σχολικού Νοσηλευτή υποβάλλονται στις σχολικές μονάδες φοίτησης
των μαθητών/τριών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, τις μέρες λειτουργίας τους:
 έως και την Τετάρτη 21/6/2023* για την Α/θμια Εκπ/ση
 έως και την Παρασκευή 30/6/2023* για τη Β/θμια Εκπ/ση
 και εκ νέου από την Παρασκευή 01/09/2023* έως και Παρασκευή 20/10/2023* και για τις δύο
βαθμίδες.

Υπόδειγμα αίτησης γονέα-κηδεμόνα για έγκριση Παράλληλης Στήριξης

Υπόδειγμα αίτησης γονέα-κηδεμόνα για έγκριση Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

Υπόδειγμα αίτησης γονέα-κηδεμόνα για έγκριση Σχολικού Νοσηλευτή

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *