ΥΠΑΙΘ: Επιλογή και έγκριση μετάβασης στο εξωτερικό υποψηφίων για τα Διμερή Προγράμματα Μορφωτικών Ανταλλαγών ανάμεσα στην Ελλάδα και σε χώρες της αλλοδαπής έτους 2020

Με απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας κ. Β. Διγαλάκη εγκρίθηκε η επιλογή 12 υποψηφίων μελών Δ.Ε.Π προκειμένου να επισκεφθούν: α) Ακαδημίες Επιστημών, β) Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης και γ) Επιστημονικούς Φορείς

Το έγγραφο σε μορφή pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *