ΥΠΑΙΘ: Εκπαιδευτικές επισκέψεις και δράσεις στα Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία.

Εγκύκλιος με θέμα: Εκπαιδευτικές επισκέψεις και επιμορφωτικές δράσεις στα Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) κατά το σχολικό έτος 2022-2023 εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *