ΥΠΑΙΘ: Εισαγωγή μαθητών/τριών στα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία για το σχ. έτος 2022/23. Από 15 έως 31 Μαρτίου η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων. 6 Μαΐου η κλήρωση για τα Πειραματικά. 7 Μαΐου οι εξετάσεις για τα Πρότυπα

Απόφαση με θέμα: Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία (Π.Σ. & ΠΕΙ.Σ.) για το σχολικό έτος 2022-2023 εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το σχετικό ΦΕΚ

Η εισαγωγή μαθητών/τριών στην εισαγωγική τάξη Πειραματικών Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων για το σχολικό έτος 2022-2023 πραγματοποιείται με δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση.

Οι γονείς /οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών που ενδιαφέρονται για την εισαγωγή τους σε ΠΕΙ.Σ. μέσω της διαδικασίας κλήρωσης, υποβάλουν αίτηση και εισέρχονται στο σύστημα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) κατόπιν αυθεντικοποίησης με χρήση των προσωπικών κωδικών – διαπιστευτηρίων της ΓΓΠΣΔΔ (taxisnet.

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από την 15η Μαρτίου 2022 έως την 31η Μαρτίου 2022.

Ημερομηνία διεξαγωγής της ηλεκτρονικής κλήρωσης ορίζεται η 6η Μαΐου 2022.

Η εισαγωγή των μαθητών/τριών στην Α΄ τάξη των Προτύπων Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2022-2023 πραγματοποιείται με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων με ερωτήσεις κλειστού τύπου/πολλαπλής επιλογής. Με τη διαδικασία αυτή οι μαθητές/τριες αξιολογούνται σε δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Δημοτικό Σχολείο σχετικές με την κατανόηση κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας και Μαθηματικών εννοιών.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *