ΥΠΑΙΘ: Ειδική πρόσκληση (1η) για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ (άρθρο 86 του ν. 4547/2018). Από 14 έως 20/12 η υποβολή των αιτήσεων. Οι κενές θέσεις

Εγκύκλιος με θέμα: Ειδική πρόσκληση (1η) για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (άρθρο 86 του ν. 4547/2018) εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την πρόσκληση

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *