ΥΠΑΙΘ: Διδακτέα ύλη του μαθήματος “Ναυτιλιακές Γνώσεις” της Α΄ τάξης και των μαθημάτων του τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων ΕΠΑΛ

Διδακτέα-Εξεταζόμενη ύλη του μαθήματος Επιλογής «Ναυτιλιακές Γνώσεις» της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ.,
των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. και των μαθημάτων
ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. σχ.
έτους 2021-2022

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *