ΥΠΑΙΘ: Διδακτέα ύλη κα οδηγίες διδασκαλίας για τα μαθήματα Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ και Εφαρμογές Πληροφορικής ΓΕΛ

Διδακτέα ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Εισαγωγής στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ του Ημερησίου Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2021-2022.

Διδακτέα ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος των Εφαρμογών Πληροφορικής του Μουσικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2021-2022.

Διδακτέα ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος των Εφαρμογών Πληροφορικής του Ημερησίου και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2021-2022

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *