ΥΠΑΙΘ: Αποφάσεις για αποδέσμευση ή μη αποδέσμευση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας σε Υπηρεσίες/ φορείς του Ελλ. Δημοσίου μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας

Αποδέσμευση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για μετάταξη /απόσπαση σε υπηρεσίες και φορείς του Ελληνικού Δημοσίου μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας 

Μη Αποδέσμευση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για μετάταξη /απόσπαση σε υπηρεσίες και φορείς του Ελληνικού Δημοσίου μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *