ΥΠΑΙΘ: Αποσπάσεις σε Γενικά Αρχεία του Κράτους (9 θέσεις) και Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (20 θέσεις)

Πρόσκληση με θέμα: «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης συγκεκριμένων προσόντων και ειδικοτήτων για υποβολή αιτήσεων
απόσπασης στην Κεντρική Υπηρεσία των Γ.Α.Κ. και στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
(Ε.Β.Ε.) για το σχολικό έτος 2020-2021» εξέδωσε το ΥΠΑΙΘ.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την πρόσκληση

Η προθεσμία υποβολής από: 29/6/2020 έως και 03/07/2020.

Οι προσφερόμενες θέσεις για την Κεντρική Υπηρεσία των ΓΑΚ είναι 9 και αφορούν στις παρακάτω ειδικότητες:

 ΠΕ 80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ με εμπειρία Λογιστηρίου/Διοίκησης: δύο (02) θέσεις
 ΠΕ 86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: τρείς (03) θέσεις εκ των οποίων:
α. δύο (02) θέσεις ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ με εμπειρία στη Διαχείριση δικτύου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για την εύρυθμη λειτουργία, τη συντήρηση και την ασφάλεια των συστημάτων & δικτύων πληροφορικής και επικοινωνιών των Γ.Α.Κ.
β. μία (01) θέση ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ με εμπειρία στο σχεδιασμό ιστοσελίδων και εφαρμογών για την ενημέρωση, τον έλεγχο και τη συντήρηση των ιστοσελίδων των οργανικών μονάδων των Γ.Α.Κ.
 ΠΕ 81 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ, με πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα: δύο (02) θέσεις.
 ΠΕ82/83 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ/ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ, με πτυχίο Μηχανολόγου / Ηλεκτρολόγου: δύο (02) θέσεις.

Οι προσφερόμενες θέσεις για την Εθνική Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (Ε.Β.Ε.), είναι 20 και αφορούν στις παρακάτω ειδικότητες:

 ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ με εμπειρία λειτουργίας λογιστηρίου ή γραφείου προμηθειών: τρείς (03) θέσεις
 ΤΕ02.04 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ με εμπειρία λειτουργίας λογιστηρίου ή γραφείου προμηθειών τρείς (03) θέσεις
 ΠΕ89.01ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ με ειδικότητα Φωτογραφίας ή/και οπτικοακουστικών μέσων: τρεις (03) θέσεις
 ΠΕ89.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ με ειδικότητα Γραφικών τεχνών, Γραφιστικών τεχνών και Πορτοφόλιο γραφιστικών εφαρμογών: μία (01) θέση
 ΤΕ02.05 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ με ειδικότητα Γραφικών τεχνών ή Συντηρητών έργων τέχνης, για την μαζική παραγωγή αντιόξινων χαρτοθυλάκων για τα πολύτιμα χειρόγραφα, παλαίτυπα κ.λπ. τεκμήρια με την αξιοποίηση της εγκατεστημένης υποδομής κυτιομηχανής (plotter): δύο (02) θέσεις
 ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ με ειδικότητα Νομικής επιστήμης/κατεύθυνσης: μία (01) θέση
 ΠΕ79.02 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ήχου και μουσικών οργάνων. Ειδικά προσόντα: εμπειρία λειτουργίας studio ηχογράφησης: μία (01) θέση
 ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ή ΤΕ01.06 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος: μία (01) θέση
 ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, με εμπειρία σε δίκτυα, λειτουργικά συστήματα UΝΙΧ, βάσεις δεδομένων, σύγχρονες γλώσσες προγραμματισμού, περιβάλλοντα εικονικών εξυπηρετητών: τρείς (03) θέσεις
 ΤΕ01.13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ Η/Υ: μία (01) θέση
 ΠΕ31 Εξειδικευμένου α) Στον επαγγελματικό προσανατολισμό των τυφλών ή β) στην κινητικότητα, τον προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των τυφλών ή γ) στη νοηματική γλώσσα κωφών. Ειδικά προσόντα: η εμπειρία σε χειρισμό ειδικού εξοπλισμού, λογισμικών προγραμμάτων, προσαρμοσμένων σταθμών εργασίας για την εξυπηρέτηση των τυφλών χρηστών (refreshable Braille display, συνθέτη φωνής, μεγεθυντές περιεχομένου οθόνης, κ.λπ.): μία (01) θέση

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *