ΥΠΑΙΘ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο εξωτερικό

Απόφαση με θέμα: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού για τα σχολικά έτη 2022-2023,
2023-2024, 2024-2025 και 2023, 2024 & 2025 Ν. Ημισφαιρίου
εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *