ΥΠΑΙΘ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ86 Πληροφορικής σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα τους ΥΠΑΙΘ απόφαση με θέμα: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ86 σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-22.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *