ΥΠΑΙΘ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες Ι

Αποφάσεις για την απόσπαση εκπαιδευτικών στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες Ι εκδόθηκαν από το ΥΠΑΙΘ.

Απόσπαση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ06 Αγγλικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες Ι

Απόσπαση εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες Ι – Berkendael

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *