ΥΠΑΙΘ: Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης σε Φορείς του Υπουργείου

1. ΙΝΕΔΙΒΙΜ 

2. ΚΕΓ 

3. ΑΚΑΔΗΜΙΑ 

4. ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ 

5. ΑΡΜΕΝΙΚΟΣ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

6. ΔΟΑΤΑΠ 

7. ΕΟΠΠΕΠ

8. ΙΚΥ 

9. ΙΕΠ 

10. ΠΕ-86 σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *