ΥΠΑΙΘ: Αποσπάσεις, ανακλήσεις, παρατάσεις, λήξη αποσπάσεων εκπαιδευτικών στο εξωτερικό

Αποφάσεις για αποσπάσεις, ανακλήσεις, παρατάσεις, λήξη αποσπάσεων εκπαιδευτικών στο εξωτερικό υπέγραψε η Υπουργός Παιδείας κ. Ν. Κεραμέως.

1. Μερική ανάκληση της αριθμ. 47454 /Η2/ 26-4-2022 (ΑΔΑ:ΨΖΓΒ46ΜΤΛΗ-ΓΑ8) Υπουργικής Απόφασης περί παράτασης απόσπασης εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού για ένα (1) σχολικό έτος (2022-2023 και 2023 Νοτίου Ημισφαιρίου) χωρίς επιμίσθιο για συμπλήρωση εξαετίας και λήξη της απόσπασης της εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ06 Περογιαννάκη Μαρία από τις σχολικές μονάδες της περιοχής ευθύνης του Συντονιστικού Γραφείου Ντύσσελντορφ

2. Παράταση απόσπασης κληρικού, διοικητικού υπαλλήλου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης Βρυξελλών

3. Διαπίστωση λήξης απόσπασης της εκπαιδευτικού Μανίσογλου Αθανασίας κλάδου ΠΕ.04.01 από τις σχολικές μονάδες του Συντονιστικού Γραφείου Εκπαίδευσης Μονάχου, ύστερα από αίτησή της

4. Διακοπή απόσπασης εκπαιδευτικού από τις σχολικές μονάδες της περιοχής ευθύνης του Συντονιστικού Γραφείου Εκπαίδευσης Βουκουρεστίου ύστερα από αίτησή της

5. Απόσπαση εκπαιδευτικού σε σχολεία της Κύπρου για το σχολικό έτος 2022-2023

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *