ΥΠΑΙΘ: Αναπλήρωση Διευθυντών – Υποδιευθυντών – Υπευθύνων Τομέων Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων

Εγκύκλιος με θέμα: Αναπλήρωση Διευθυντών – Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. – Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ. – Προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων, εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *