ΥΠΑΙΘ: Ανακλήσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Δ.Ι.Ε.Κ. Αποσπάσεις σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Ανάκληση και διακοπή αποσπάσεων σε Π.Δ.Ε. και στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *